Naši solarni sistemi su idealno rješenje za sve one koji se zadovoljavaju samo najboljim i žele najlakše rukovanje, grijanje s najvišim stupnjem djelotvornosti te higijensku pripremu tople vode.

Solarni sustavi u prosjeku štede 50 do 60 % godišnje potrebe za energijom, a u ljetnom periodu se upravo zbog toga konvencionalni sustav zagrijavanja sanitarne vode može isključiti, a upravo time se uklanja štetna emisija plinova kao nusprodukt sagorijevanja.

Energija sunca je besplatna i možemo je iskorištavati kroz dug vremenski period, a za to je potreban samo solarni sistem. Na vama je samo da odaberete koji...

© 2011 Ribarić d.o.o. | Design: Ksenija Priselac | jQuery Menu by Apycom