• Praksa je pokazala da solarni kolektor po četvornom metru uštedi godišnje 750 kWh energije
  • solarni sistem u ljetnom periodu zadovoljava potrebe tople vode 90- 100%
  • solarni sistem u prelaznom periodu zadovoljava potrebe tople vode 50- 70%
  • solarni sistem u zimskom periodu zadovoljava potrebe tople vode 10- 25%
  • © 2011 Ribarić d.o.o. | Design: Ksenija Priselac | jQuery Menu by Apycom