• Praksa je pokazala da solarni kolektor po četvornom metru uštedi godišnje 750 kWh energije
  • solarni sistem u ljetnom periodu zadovoljava potrebe tople vode 90- 100%
  • solarni sistem u prelaznom periodu zadovoljava potrebe tople vode 50- 70%
  • solarni sistem u zimskom periodu zadovoljava potrebe tople vode 10- 25%
  • Kolektor velike površine GK-AL, koji je izrađen u najboljoj kvaliteti , u odnosu trošak / korist predstavlja idealno rješenje za velike solarne instalacije.
  • Kolektor može biti veličine 5 m² ili 10 m². Sustavi za spajanje High- Load i Standard- Load mogu ispuniti statičke zahtjeve površinskog opterećenja od do 3 odn. 1,25 kN.
  • © 2011 Ribarić d.o.o. | Design: Ksenija Priselac | jQuery Menu by Apycom