• spremnik vode COMFORT plus PSC
 • međuspremnik
 • Međuspremnik PSC omogućuje optimalnu raspodjelu topline pri postupcima punjenja i pražnjenja sustava preko:

 • vodoravne ploče za raslojavanje i okomitih slojeva cijevi
 • okomitih kazaljki za slojevito punjenje
 • višeslojne izolacije koja se može skinuti
 • moguć priključak toplinskih crpki sa posebnom hidraulikom
 • Dodatne mogućnosti za postavljanje opreme spremne za priključivanje:

 • modul za slojevito punjenje
 • modul za svježu vodu FWM35 sa cirkulacijskom crpkom FWMZP (priključak na FWM35)
 • modul za krug grijanja HKM (također sa HE crpkom)
 • električni grijući uložak EHP (priključak na razinama A,B,C,D)
 • © 2011 Ribarić d.o.o. | Design: Ksenija Priselac | jQuery Menu by Apycom